Contactgegevens

Rolfing Alkmaar – Ruimte en Stabiliteit
John van Roosmalen
Praktijkadres: Zakenstation Alkmaar, Berenkoog 49 – unit 204
1822 BN Alkmaar
KvK: 78557828
BTW: NL003348315B34
– Tel., SMS, WhatsApp: 0648540677
– Email: john@rolfingalkmaar.nl
– Of messengers van Rolfing Alkmaar Facebook pagina en Rolfing Alkmaar Instagram account

De sessies kunnen plaatsvinden:

 • Bij Zakenstation Alkmaar, Berenkoog 49, 1822 BN, in ruimte 204. De ruimte bevindt zich op de 1e verdieping en is bereikbaar via een trap. Er is gratis parkeergelegenheid voor en naast het gebouw.
 • Slecht ter been? Ik kom aan huis in Alkmaar en omgeving.

Boek een sessie: https://www.rolfingalkmaar.nl/sessie-boeken/

Google maps plaatje van de entree van het Zakenstation, Berenkoog 49. Ik kom je halen in de wachtruimte bij de hoofdingang.

VBAG en RBCZ

Rolfing Alkmaar – Ruimte en Stabiliteit is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Klachten en Algemene voorwaarden

Klachten

Graag hoor ik je feedback, ook als je een eventuele klacht hebt. Lees meer over welke stappen je kunt ondernemen via de klachtenprocedure van de VBAG via deze link: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

Verzetten sessies lichaamswerk

Bij verzetten van de afspraak minder dan 24 uur van tevoren, waarbij direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt, wordt een tegemoetkoming in de kosten gefactureerd ter hoogte van 25% van de sessie-kosten. Verzetten van de afspraak zonder direct een nieuwe afspraak te maken geldt als een annulering.

Annuleren sessies lichaamswerk

Bij niet op komen dagen en bij annuleren van een afspraak door de cliënt minder dan 24 uur van tevoren zonder opgaaf van reden of zonder zwaarwegende redenen of overmacht worden de volledige kosten van de sessie gefactureerd. Bij annuleren binnen 24 uur met zwaarwegende redenen of overmacht wordt een tegemoetkoming in de kosten gefactureerd ter hoogte van 25% van de sessie-kosten.

Voorwaarden ruimtehuur

Voor de ruimtehuur gelden eigen voorwaarden, zie pagina Ruimtehuur.

AVG

Je privacy is gewaarborgd. De AVG bepalingen zijn hieronder opgenomen op de website. Ze zijn geldig zodra het boeken van een sessie tot stand is gekomen. De AVG bepalingen zijn ter referentie ook opgenomen op het intakeformulier dat je invult ten behoeve van je Rolfing / Massagetherapie sessies.

Hiermee informeer ik je welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe.

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Bij kinderen jonger dan 16 jaar worden in het dossier ook de schriftelijke toestemming van beide ouders en hun naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in het dossier vastgelegd.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt als je daar behoefte aan hebt, bijvoorbeeld om deze nota te kunnen declareren bij je zorgverzekeraar, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden:

 • Je naam, adres en woonplaats;
 • Je geboortedatum;
 • De naam van je zorgverzekeraar en het kenmerk waaronder je bij de zorgverzekeraar bekend bent, zoals je klantnummer;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Natuurgeneeskundige behandeling – Rolfing Massagetherapie’;
 • De kosten van het consult.

Verklaring

Ik (cliënt) begrijp dat Rolfing®- en massagetherapie helpt om het natuurlijk evenwicht van het lichaam en emoties te herstellen, houding te verbeteren en de bewegingsmogelijkheid te bevorderen. Ik (cliënt) begrijp dat Rolfing®- en massagetherapie geen ziekte behandelt, en ook geen substituut is voor een medische diagnose of behandeling, wanneer deze nodig is. Ik (cliënt) heb kennisgenomen van de AVG bepalingen en stem hiermee in.

Meer informatie over Rolfing

Na Rolfing

Onderhoud voor je lijf is altijd belangrijk. Een aantal suggesties om na de tien Rolfing sessies je veranderde lichaam te onderhouden: