Contactgegevens

Rolfing Alkmaar – Ruimte en Stabiliteit
John van Roosmalen
Buizerdweg 16
1826 GG Alkmaar
KvK: 78557828
BTW: NL003348315B34
– Tel., SMS, WhatsApp: 0648540677
– Email: john@rolfingalkmaar.nl
– Of via facebook messenger via: Rolfing Alkmaar Facebook pagina

De sessies kunnen plaatsvinden:

 • Bij Zakenstation Alkmaar, Berenkoog 49, 1822 BN, in de ruimte van Mind Events Factory.
 • Slecht ter been? Ik kom aan huis in Alkmaar en omgeving. De toeslag voor behandeling aan huis is € 10,-.

Boek een sessie: https://www.rolfingalkmaar.nl/sessie-boeken/

Covid-19

Indien je een van de vragen van de gezondheidscheck met ja beantwoordt, dan stellen we de afspraak uit. Ik heb hygiëne maatregelen getroffen, waaronder voldoende tijd tussen de sessies om te luchten en te desinfecteren. Met ingang van 26 juni 2021 is het dragen van een mondkapje tijdens de sessies niet meer nodig. Naar wens kan ik er altijd een dragen. Ik vraag je om je te registreren in verband met mogelijk contactonderzoek.

VBAG en RBCZ

Rolfing Alkmaar – Ruimte en Stabiliteit is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Klachten

Graag hoor ik je feedback, ook als je een eventuele klacht hebt. Lees meer over welke stappen je kunt ondernemen via de klachtenprocedure van de VBAG via deze link: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html.

AVG

Je privacy is gewaarborgd. De AVG bepalingen zijn opgenomen op het intakeformulier dat je invult voorafgaande aan je Rolfing / Massagetherapie sessies. Door het invullen en terugsturen van het intakeformulier ga je akkoord met de bepalingen die er op staan. De AVG bepalingen zijn ook hier opgenomen, zodat ze beschikbaar zijn ter informatie en naslag:

Hiermee informeer ik je welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe.

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Bij kinderen jonger dan 16 jaar worden in het dossier ook de schriftelijke toestemming van beide ouders en hun naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in het dossier vastgelegd.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt als je daar behoefte aan hebt, bijvoorbeeld om deze nota te kunnen declareren bij je zorgverzekeraar, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden:

 • Je naam, adres en woonplaats;
 • Je geboortedatum;
 • De naam van je zorgverzekeraar en het kenmerk waaronder je bij de zorgverzekeraar bekend bent, zoals je klantnummer;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Natuurgeneeskundige behandeling – Rolfing / Massagetherapie’;
 • De kosten van het consult.

Verklaring

Ik begrijp dat Rolfing®- en massagetherapie helpt om het natuurlijk evenwicht van het lichaam en emoties te herstellen, houding te verbeteren en de bewegingsmogelijkheid te bevorderen. Ik begrijp dat Rolfing®- en massagetherapie geen ziekte behandelt, en ook geen substituut is voor een medische diagnose of behandeling, wanneer deze nodig is. Ik heb kennisgenomen van de AVG bepalingen en stem hiermee in.

Meer informatie over Rolfing

Na Rolfing

Onderhoud voor je lijf is altijd belangrijk. Een aantal suggesties om na de tien Rolfing sessies je veranderde lichaam te onderhouden: