Covid-19: De praktijk sluit t/m 19 januari

Naar aanleiding van de berichten van overheid rond de COVID-maatregelen van 14 december ontving ik als VBAG-lid onderstaand bericht over de sluiting.

Jaargang 9, nummer 19
 RBCZ stuurt verklaring:
praktijken moeten sluitenHieronder de tekst van de RBCZ-verklaring


Roosendaal, 15 december 2020

Betreft: Verklaring n.a.v. toespraak Minister-President Rutte d.d. 14 december 2020

Sinds dinsdag 15 december 2020, 0:00 uur, is een reeks van nieuwe maatregelen ingegaan die tot doel hebben de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in ons land een halt toe te roepen. Eén van de genomen maatregelen betreft het verbod op het uitoefenen van contactberoepen, in ieder geval tot 19 januari 2021.

Hierop zijn uitzonderingen geformuleerd. Deze uitzonderingen zijn op de site van de Rijksoverheid gepubliceerd:
Overzicht uitgezonderde contactberoepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Duidelijk is geworden dat zorg die niet uit hoofde van één van de in de opsomming genoemde wetten wordt geleverd, niet mag worden gecontinueerd. De complementaire zorg valt niet onder de uitzonderingen. Dit betekent, dat de zorg die onze beroepsgroep levert aan cliënten met ingang van 15 december dient te worden stilgelegd. Oók indien op anderhalve meter afstand kan worden gewerkt. Dit bericht heeft RBCZ aan alle aangesloten beroepsorganisaties doen uitgaan.

Uitzonderingen 
Uitgezonderd zijn zorgverleners die op grond van een BIG-registratie gerechtigd zijn hun werkzaamheden voort te zetten, en – mogelijk, maar niet geheel zeker – zorgverleners die functioneren binnen of onderdeel zijn van een (reguliere) zorgconstructie die valt onder de reikwijdte van één van de in de opsomming genoemde wetten.

Zorg op afstand
Wie in staat is om zorg te verlenen ‘op afstand’ (via een beveiligde beeldbelverbinding) kan ons inziens in overleg met zijn/haar cliënten naar deze vorm van zorgverlening uitwijken. In de komende dagen en weken zal RBCZ met collega-organisaties in overleg zijn met overheid en andere instanties over de getroffen maatregelen. Wij adviseren u derhalve de berichtgeving van RBCZ alsmede uw eigen beroepsorganisatie nauwgezet te volgen, en doen een dringend beroep op het strikt naleven van de uitgevaardigde maatregelen.

Bestuur en directie RBCZ