Fascia en Emoties

Fascia en Emoties

Nieuwe studie toont relatie tussen emotie en de toestand van je fascia.

We willen de samenhang tussen de wel bekende, structurele veranderingen binnen het fascia systeem uit de Rolfing praktijk en emoties beter begrijpen. Depressie is een voorname oorzaak van ziekteverzuim en beperking van de kwaliteit van leven. Een nieuwe studie levert een nieuw puzzelstukje in de relatie tussen fascia en emoties. De studie legt een relatie bloot tussen depressie en de fascia in nek en bovenrug.

De studie heeft twee resultaten

  1. De fascia in nek en bovenrug van depressieve patiënten vertoonde een hogere stijfheid en een verminderde elasticiteit in vergelijking met een controlegroep van niet-depressieve personen.
  2. Behandeling van de fascia resulteert in het onthouden van meer positieve woorden en een meer positieve stemming.

Discussie

De auteurs bediscussiëren wat dit kan betekenen. Langdurige stijfheid en verminderde elasticiteit zou kunnen leiden tot chronisch verhoogde lichaamsspanning en verminderde beweeglijkheid en op den duur je houding veranderen, wat je vaak kan zien bij depressiviteit, en zo mooi uitgebeeld in de peanuts strip.

Behandeling

De fascia behandeling in de studie werd door de patiënten zelf gedaan met een foam roller. Zo’n behandeling heeft een korte-termijn effect op de fascia. Behandelingen als Rolfing Structurele Integratie kunnen leiden tot lange termijn effecten op de fascia.

Samenvatting

De auteurs vatten samen: ‘De huidige studie levert bewijs dat myofasciaal weefsel betrokken zou kunnen zijn bij de oorzaken van depressie en dat het deel uit zou kunnen maken van een disfunctionele lichaam-geest dynamiek die depressie in stand houdt.’ Ze hopen dat verder onderzoek leidt tot meer kennis over de relatie emotie-bindweefsel en de ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor depressie.

Link naar de studie: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10608-021-10282-w.pdf