Werken met John ervaar ik als een reis van persoonlijke transformatie

Vandaag een mooie review ontvangen van Melanie Genssler na de vijfde sessie uit de serie van 10 Rolfing sessies. Melanie deelt graag haar ervaring als inspiratie, ook voor haar eigen netwerk in integratieve body-mind health. Volg haar hier: https://www.instagram.com/integrativehealthguide/

“Werken met John ervaar ik als een reis van persoonlijke transformatie, zowel op lichamelijk als op spiritueel gebied. Op het lichamelijke vlak heeft hij me ondersteund in de transitie van de toestand van mijn zenuwstelsel van “fight or flight” (vluchten of vechten) naar parasympatisch “rest and digest” (rust en verteer). Via deze transformatie heeft hij me geholpen bewustzijn te brengen op delen van het lichaam waar ik vele, vele jaren geen aandacht aan had besteed. Hij heeft me ook nieuwe vormen van ademhalingsoefeningen geleerd die me helpen om zelf thuis de overgang naar de parasympatische toestand te blijven oefenen. Op het spirituele vlak helpt hij me mijn innerlijke kracht te vinden, het deel dat verbonden is aan moed en kwetsbaarheid.

John’s energetische aanwezigheid voelt veilig aan om gebieden van pijn en trauma te verkennen die anders simpelweg te moeilijk zouden zijn om heen te gaan. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor.

Ik heb de serie van 10 Rolfing sessies geboekt en ik heb nog iets minder dan de helft te gaan. Ik ben nu al zo nieuwsgierig en enthousiast om te zien waar de reis van de laatste sessies me gaat brengen.”

Working with John has been a transformational experience

“Working with John has been a transformational experience on both the physical and spiritual level. On the physical level he has supported me in transitioning my nervous system state from sympathetic “fight or flight” to parasympathetic “rest and digest”. Through this transition he helped me bring awareness to body parts that I have neglected for many many years. Furthermore, he has taught me new forms of breathing practices to also help me continue to practice the transition to the parasympathetic state at home. On a spiritual level, he has been helping me find my inner power, the one connected to courage and vulnerability. 

John’s energetic presence makes one feel safe to explore areas of pain and trauma that otherwise is simply hard to do. For this I am incredibly thankful for. 

I have booked the 10 session Rolfing experience and still have a little under half to go. I am already so curious and excited to see where the journey of the last sessions will take me.”